Politica de confidențialitate

     CINE SUNT?

     ILINCA CONSTANTIN ADELIN PFA funcționează în conformitate cu legile din România, având sediul în Fieni, Dâmbovița, strada Nucilor, nr. 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. F15/189/2013, cod unic de înregistrare 32181622, e-mail adelinilinca@gmail.com, desfășurându-și activitatea pe raza municipiului București.

     

     CE DATE PRELUCREZ?

     În vederea prestării serviciilor, oferirii de răspunsuri la mesajele trimise și evaluării serviciilor oferite, ești de acord să îmi încredințezi următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă e-mail, adresa de IP, număr de telefon.

     Te rog să nu îmi furnizezi alte date cu caracter personal, decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

 

     CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

     Datele cu caracter personal vor fi furnizate cu consimțământul tău și vor fi colectate și prelucrate de mine numai în scopurile pe care le voi prezenta în rândurile de mai jos.

     Menționez faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului tău în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor). 

     Situațiile în care Ilinca Constantin Adelin PFA va colecta și prelucra datele tale cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate:

 • formular de contact/părerea clienților de pe website-ul adelinilinca-terapeut.com și alte subdomenii sau microsite-uri ale acestor domenii - colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a oferi răspuns la orice întrebare ai, dându-mi posibilitatea să te contactez și să răspund solicitării tale. Aceste date (adresă e-mail, număr telefon, nume și prenume) sunt necesare pentru o bună comunicare. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking, instalate pe platforma mea, de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de IP, durata de utilizare a unei pagini, paginile vizitate într-un anumit interval de timp. Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv: oferirea unei experienţe optimizate și îmbunătățite de fiecare dată privind funcționarea website-ului meu.

 

     CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

     E posibil să îți transfer datele personale către persoanele terțe de mai jos​:

 • Google Analytics, Facebook Ads etc.

 • contabilitate externalizată

 • furnizori de securitate IT

 • consilieri externi (ex. avocați sau auditori)

 • autorități publice sau alte organisme de aplicare a legii etc.​

     Solicit terțelor persoane să respecte securitatea datelor tale personale și să le trateze în conformitate cu prevederile legale. Nu permit  persoanelor terțe să folosească datele tale personale în scopurile lor proprii și le permit să prelucreze datele tale personale doar pentru scopurile specificate și în conformitate cu instrucțiunile mele.

     Categoriile de servicii pentru care colaborez cu persoanele terțe, menționate mai sus, sunt următoarele:

 • SMTP (comunicare email) – adresă e-mail;

 • servicii de facturare/contabilitate – nume, prenume, adresă e-mail, număr de telefon, adresă, date fiscale firmă

 • servicii de trimite SMS/WhatsApp – numărul de telefon;

 • serviciul de evaluare/comentarii – nume, prenume, adresă e-mail;

 • serviciul de contact (formular contact) - nume, prenume, număr de telefon, adresă e-mail

     CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE TALE?

     Datele cu caracter personal furnizate de tine, vor fi prelucrate şi stocate cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

 

     CARE SUNT DREPTURILE TALE?

     În calitate de persoană vizată, ai următoarele drepturi:

     Dreptul de acces la date 

 • să îți confirm dacă îți prelucrez datele cu caracter personal

 • să îți pun la dispoziție o copie a acestor date

 • să îți dau alte informații despre datele tale cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le am, pentru ce le folosesc, cui i le divulg, dacă le transfer în străinătate și cum le protejez, cât timp le păstrez, de unde am obținut datele tale, dacă aceste informații nu se regăsesc deja în această notă de informare

     Dreptul la rectificare 

 • îmi poți solicita să completez/modific datele tale personale pentru a fi conforme cu realitatea

     Dreptul la ștergerea datelor 

     Îmi poți solicita să îți șterg datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate

 • ți-ai retras consimțământul 

 • dai curs unui drept legal de a te opune

 • datele au fost prelucrate ilegal

 • îmi revine obligația legală în acest sens.

     Nu sunt obligat să dau curs acestei cereri în cazul în care prelucrarea datelor tale personale este necesară pentru:

 • respectarea unei obligații legale

 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

     * precum și alte circumstanțe, însă acestea două sunt cele mai probabile.

     Dreptul la restricționarea prelucrării

     Îmi poți cere să restricționez prelucrarea datelor tale personale în următoarele cazuri:

 • contești exactitatea datelor tale personale, dar pentru o perioadă care îmi permite să verific exactitatea datelor

 • prelucrarea este ilegală și nu ești de acord cu ștergerea datelor cu caracter personal, dar îmi soliciți în schimb restricționarea prelucrării lor

 • nu mai am nevoie de datele tale personale, dar mi le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

     Dreptul la portabilitatea datelor

     Îmi poți solicita să îți transmit datele cu caracter personal care te privesc și pe care mi le-ai furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, în următoarele cazuri:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ

 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate

     Dreptul la opoziție

     Ai dreptul de a te opune prelucrării atunci când: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de mine sau de o parte terță, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

     În asemenea caz, nu mai prelucrez datele tale cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrez că am motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

     Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice ce te privesc sau care te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

     Acest drept are anumite limitări:

 • decizia automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract 

 • decizia este autorizată conform normelor legale

 • am consimțământul tău explicit în acest sens

     În asemenea caz, trimite-mi o cerere pentru ca datele tale personale să fie supuse unui proces manual de prelucrare.

     Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a îți exercita drepturile menționate mai sus, te rog sa mă contactezi la adresa de email: adelinilinca@gmail.com

     Precizez faptul că prin acceptarea acestui acord, datele tale personale vor fi prelucrate de Ilinca Constantin Adelin PFA conform prezentei Politici de Confidențialitate

Ultima actualizare: 21.05.2020

Contact

București, România

E-mail: adelinilinca@gmail.com

WhatsApp: +40 724 054 149  

 • Facebook
 • Instagram

Informații utile

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now